Nye Veier AS søker Leder innkjøp til Hovedkontoret i Kristiansand.

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire

utbyggingsområder.

 

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

 

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring. 

Nye Veier AS søker Leder innkjøp til Hovedkontoret i Kristiansand.

Stillingen rapporterer til direktør kontrakt og anskaffelser. Den vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, også eksternt, inkludert leverandører

innen relevante områder.

 

Ansvar og hovedoppgaver

 • Ledelse av enheten innkjøp i NYE VEIER AS
 • Personalledelse for innkjøpere i kontrakt og anskaffelse
 • Ansvarlig for å gjennomføre nødvendige konkurranser ihht selskapets maler og gitte krav til kvalifisering og tildelingskriterier
 • Sikre at vi har tilfang av kvalifisere leverandører
 • Påse at vi innhenter tilbud som sikrer en god konkurranse
 • Sammen med evalueringsteamet gjennomføre evaluering av innkomne tilbud og eventuelle forhandlinger med aktuelle tilbydere
 • Bistå i innstilling på valg av leverandør(er) og sikre at avtale med valgt leverandør blir inngått
 • Sikre at inngått kontrakt overføres til oppfølging og kontroll
 • Bidra til å sikre at leveranser til prosjektene skjer ihht riktig tid og kostnad
 • Sikre at gjennomføringen gjøres ihht selskapets til enhver tid vedtatte styringssystem

 

 

Utdannelse:

Høyere relevant utdannelse, Bachelor eller Masternivå.

 

 

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Erfaring fra arbeid med konkurranser i store prosjekter
 • Det er ønskelig med erfaring og kompetanse fra Lov om offentlige anskaffelser, men er ikke en forutsetning
 • Erfaring fra forhandlinger, evaluering og kontraktsinngåelse
 • Ledererfaring
 • Det er ønskelig med erfaring fra ledelse av anskaffelsesteam

 

 

Personlige egenskaper:

 • Må ha plettfri vandel og høy integritet
 • God kommersiell forståelse
 • Tydelig og klar i all muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Forhandlingsvant
 • Forretningsorientert med helhetsperspektiv
 • Nytenkende og resultatfokusert
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater
 • Kunne jobbe selvstendig for å sikre fremdrift i anskaffelsesprosessen
 • Må i tillegg til norsk beherske engelsk skriftlig og muntlig
 • Åpen, ærlig og høy integritet

 

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

 

Frist: Snarest og innen 8 juni 2018.

Arbeidssted: Hovedkontor, Kristiansand

Tiltredelse: Etter avtale.

Kontraktsform: Fast ansettelse.

 

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

Senior rådgiver Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

 

Stillingsinformasjon

Kunde: NYE VEIER AS
Antall stillinger: 1
Industri: Engineering
Fagfelt: Innkjøp, Juridisk
Underkategori: - Juridisk, - Innkjøp
Arbeidssted: Vest-Agder
 Kristiansand
 Hovedkontor Kristiansand

Søk på stillingen

Publisert: 15.05.2018
Søknadsfrist: 08.06.2018
Ref. nr.: 1025776
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Steinar Jonasen Instefjord
Telefon +47 948 57 202
Steinar.Instefjord@no.experis.com