Vil du være med og utvikle Lørenskog kommune? Vi søker Prosjektutvikler

Lørenskog kommune har ca 38670 innbyggere og 2300 ansatte som hver dag jobber for å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Lørenskog er en kommune i Akershus, og grenser til Skedsmo i nord, Rælingen i øst, Enebakk i sør og Oslo i vest. Kommunen har de siste 30 årene gått fra å være en jordbrukskommune til å bli en urban forstad til Oslo, og er en trivelig kommune i sterk vekst.

 

Vi har et unikt oppdrag ved at vi både skal utvikle demokrati og deltakelse, være samfunnsutvikler samtidig som kommunen er ansvarlig for de grunnleggende velferdstjenestene og for å sikre innbyggernes rettigheter. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Som ansatt i Lørenskog kommune skal en oppleve å gjøre en forskjell.

 

www.lorenskog.kommune.no

 

Velkommen til oss!

 

Lørenskog kommune søker ny Prosjektutvikler

 

Prosjektutvikleren rolle vil være prosjektledelse med spesiell vekt på prosjektutvikling i tidlig fase av prosjekter. Prosjektutvikleren skal utarbeide oppdragsbeskrivelse med forslag til innhold og rammebetingelser for prosjektet.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre utredninger som sikrer gjennomføring og nødvendig utbygging når behovet oppstår
 • Lede og /eller gjennomføre arbeidet med utarbeidelse av behovsplaner, konseptvalgvurderinger og politisk beslutningsgrunnlag for prosjekter i tidlig fase
 • Stillingen innebærer også å ha møteledelse med interne og eksterne aktører, utarbeide innkjøpstrategi og gjennomføre innkjøp i samarbeid med kommunens innkjøpsseksjon
 • Bistå i arbeid med å videreutvikle prosjektmetodikk, arbeidsprosesser og interne kvalitetssikringssystemer innenfor prosjektdokumentasjon og grunnlag for politiske saker
 • Ansvar for oppfølging av kontrakter, prosjekterende, entreprenører og innleide prosjektledere/byggeledere og prosjektrapportering

 

 

Utdannelse/formelle krav:

Formell høyere utdannelse, fortrinnsvis være på masternivå. Beviselig erfaring innen prosjektstyring, systemstyringserfaring og ha kunnskap rundt prosjektstyringsverktøy; som Digi-basert, Prime, Metier, Prince2 e.l.

 

 

Kompetanse/erfaring

 • Erfaring fra prosjektutvikling, med spesielt vekt på innhenting av ekstern bistand
 • Bygg, by – og landskapsarkitektur/stedsutvikling
 • Erfaring fra endringsledelse/innovasjonsarbeid
 • Kompetanse innen planlegging
 • Budsjett, forhandlings- og økonomi kompetanse
 • Kunne manøvrere i skjæringspunktet fag og politikk med hensikt å utarbeide gode beslutningsunderlag
 • Solide kommunikasjonsevner, norsk skriftlig og muntlig

 

Det er ønskelig at Prosjektutvikleren innehar en grunnleggende basis fra fagområdet, digitaliseringserfaring samt erfaring innen kommuneplanlegging.

 

 

Personlige egenskaper og lederstil:

 • Samarbeide godt, sette krav og være strukturert og effektiv
 • Lyttende, tilpasningsdyktig og løsningsorientert
 • Ta eierskap til virksomheten og ansvar i arbeidet
 • Være trygg i beslutningsprosesser
 • Kunne organisere seg selv og andre hensiktsmessig, også gjennom å delegere med ansvar
 • Være proaktiv

 

Lørenskog kommune tilbyr:

 • En spennende stilling, i en kommune i vekst, hvor du blir sittende tett på beslutningstaker
 • Rolle som samfunnsbygger med bidrag til å utvikle viktig teknisk infrastruktur i lokalsamfunnet
 • Gode prosjektstyringssystemer med god forankring som gir fremdrift og effektive beslutninger
 • Komme inn i en kultur hvor ledelsesutvikling og videreutvikling står i fokus
 • Spennende prosjekter og oppdrag med tydelige fysiske resultater
 • God arbeids- og fleksitidsordning, samt gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter
 • IA-bedrift
 • God barnehagedekning

 

 

Søknadsinformasjon:

 • Frist: Snarest og innen 3 juni 2018
 • Arbeidssted: Lørenskog
 • Kontraktsform: Fast ansettelse

 

For ytterligere spørsmål rundt stillingen eller prosessen, kontakt Experis ved;

 • Seniorrådgiver Steinar Instefjord, mobil: +47 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

 

 • Seniorrådgiver Terese Skeide, mobil: +47 903 67 814 / e-post: terese.skeide@no.experis.com

 

 

Stillingsinformasjon

Kunde: LØRENSKOG KOMMUNE
Antall stillinger: 1
Industri: Engineering
Fagfelt: Engineering (Ingeniøryrker), Administrasjon, Bygg og anlegg
Stillingstype: Fulltid, Fast
Arbeidssted: Akershus
 Lørenskog
Rolle: Prosjektleder

Søk på stillingen

Publisert: 14.05.2018
Søknadsfrist: 03.06.2018
Ref. nr.: 1025696
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Steinar Jonasen Instefjord
Steinar.Instefjord@no.experis.com

Terese Skeide
Terese.Skeide@no.experis.com