Nye Veier AS søker Disiplinleder anlegg til E6 Trøndelag

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder.

 

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på omlag 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

 

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Nye Veier AS søker Disiplinleder anlegg til E6 Trøndelag

Stillingen rapporterer personalmessig til Utbyggingssjef i utbyggingsområdet. Operativt og faglig rapporterer stillingen til prosjektleder/disiplinledere i utbyggingsområdet.

 

Den vil i det daglige arbeide tett opp mot ledelsen for aktuelle prosjekt og utbyggingsstrekning og ellers ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, også eksternt, inkludert entreprenører og leverandører.

 

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder:

Være prosjektets ressurs og øyne ute i anlegget/felt og verifisere og påse at:

 • sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ivaretas av totalentreprenør
 • samfunnsansvar og ytre miljø ivaretas av totalentreprenør
 • SHA-kravene i byggherreforskriften og kontrakter blir ivaretatt under alle prosjektfaser av totalentreprenør
 • SHA dokumentasjon utarbeides, implementeres og vedlikeholdes av totalentreprenør
 • gjeldene kvalitetskrav iht. kontrakt og gjeldende håndbøker følges opp, bygges og dokumenteres som avtalt i prosjektutviklingsfasen
 • faglig diskusjonspartner mot totalentreprenør i prosjektutviklings- og byggefasen
 • sammen med prosjektleder ivareta kommunikasjon mot tredjepart
 • koordinere mot disiplinledere ved behov for faglig bistand og nødvendig spisskompetanse

 

Utdannelse:

Ønskelig med en relevant ingeniør/bachelorgrad innen bygg og anlegg. Manglende utdannelse kan kompenseres med riktig erfaring. 

 

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • krav om minimum 10 års praktisk erfaring fra anleggsbransjen, gjerne i større infrastrukturprosjekter med fagområdene vei, bru og tunnel
 • erfaring med planlegging og ledelse av aktiviteter på anleggs-/byggeplass
 • god kompetanse om Arbeidsmiljøloven med forskrifter, bl.a. Byggherre- og Internkontrollforskriften, Brann-, eksplosjonsvern og Forurensningsloven
 • praktisk erfaring med oppfølging av HMS og kvalitet
 • god norsk og engelsk formuleringsevne både muntlig og skriftlig

 

Personlige egenskaper:

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • motivert for å arbeide med oppfølging av prosjektgjennomføringen ute i anlegget/felt (byggherrens påseansvar)
 • driv og evne til å ta initiativ for kontinuerlig forbedring
 • fleksibel, men samtidig besluttsom med gjennomføringsevne
 • strukturert, målrettet og selvstendig
 • lojal og med høy integritet

 

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

 

Frist: Snarest og innen 24. april 2019

Arbeidssted: Prosjektkontor og i utbyggingsområdet

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

  

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS eller NYE VEIER AS ved;

Grethe Hustad, mobil: +47 93 46 84 44 / e-post: grethe.hustad@no.experis.com

 

Jørund Gullikstad, mobil +47 907 60 929 / e-post: jorund.gullikstad@nyeveier.no

 

 

 

Stillingsinformasjon

Kunde: NYE VEIER AS
Antall stillinger: 1
Industri: Engineering
Fagfelt: Bygg og anlegg, Engineering (Ingeniøryrker)
Underkategori: Prosjektstyring, - Engineering (Ingeniøryrker), - Bygg og anlegg
Stillingstype: Fast, Fulltid
Arbeidssted: Trøndelag
 Prosjektkontor og i utbyggingsområdet
Rolle: Fagperson, Prosjektleder, Medarbeider

Søk på stillingen

Publisert: 28.03.2019
Søknadsfrist: 24.04.2019
Ref. nr.: 1029441
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Grethe Hustad
Telefon +47 93 46 84 44
Grethe.Hustad@no.experis.com

Ane Kristine Forseth
Telefon +47 97 65 71 80
Ane.Kristine.Forseth@no.experis.com