Vil du være med og utvikle Lørenskog kommune? Vi søker Prosjektleder Bygg

Lørenskog kommune har ca 38670 innbyggere og 2300 ansatte som hver dag jobber for å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Lørenskog er en kommune i Akershus, og grenser til Skedsmo i nord, Rælingen i øst, Enebakk i sør og Oslo i vest. Kommunen har de siste 30 årene gått fra å være en jordbrukskommune til å bli en urban forstad til Oslo, og er en trivelig kommune i sterk vekst.

 

Vi har et unikt oppdrag ved at vi både skal utvikle demokrati og deltakelse, være samfunnsutvikler samtidig som kommunen er ansvarlig for de grunnleggende velferdstjenestene og for å sikre innbyggernes rettigheter. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Som ansatt i Lørenskog kommune skal en oppleve å gjøre en forskjell. For mer informasjon, se: www.lorenskog.kommune.no

 

Velkommen til oss!

Lørenskog kommune søker Prosjektleder Bygg

 

Prosjektvirksomheten skal planlegge og gjennomføre prosjektporteføljen til rett tid, kvalitet og økonomi.

 

Rollen er å utvikle gode prosjekt med beskrivelser som grunnlag for politisk beslutninger, gjennomføre, følge opp og overlevere prosjektene i tråd med dette og sikre god dialog med «kundene» gjennom hele prosessen.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Prosjektledelse med spesiell vekt på prosjektledelse i forprosjekt- og gjennomføringsfasen, som inkluderer;
 • Organisering og fremdriftsplanlegging
 • Balansere og håndtere mål og krav i henhold til prosjektets mål
 • Utarbeide beslutningsunderlag for prosjekteier/styringsgruppe og politikere
 • Sørge for god kommunikasjon i og rundt prosjektet
 • Håndtere innkjøp i samarbeid med kommunens innkjøpsseksjon/juridisk rådgiver
 • Ansvar for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for rådgiver- og entreprisekontrakter
 • Kontraktsoppfølging av rådgivere og entreprenører
 • Håndtere avvik, endringer og usikkerhet og foreslå eventuelle korrigerende tiltak
 • Rapportere fremdrift, SHA, økonomi og kvalitet i henhold til kommunens prosjektstyringsmetodikk
 • Overlevere prosjektet til prosjekteier/kunde, samt oppfølging av reklamasjoner i garantitiden

 

Utdannelse/formelle krav

Relevant utdannelse på Masternivå, fortrinnsvis innen tekniske fag relatert til bygg og/eller vei og var, men vi er også åpne for andre relevante kombinasjoner av fagutdannelse og praktisk erfaring.

 

Kompetanse/erfaring:

 • Erfaring fra prosjektledelse for tverrfaglige prosjekter i planleggings- og gjennomføringsfasen
 • God kontraktsforståelse og erfaring med unike entrepriseformer
 • Kjennskap til kommunale planprosesser
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser
 • Kunne manøvrere i skjæringspunktet fag og politikk
 • God norsk fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig

 

Det er ønskelig at prosjektlederen også er engasjert, analytisk og målrettet med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

 

Personlige egenskaper og lederstil:

 • Personlig egnet for å lede komplekse prosjekter
 • Motivere og forventningsstyre medarbeidere
 • Samarbeide godt, sette krav og være strukturert og effektiv
 • Lyttende, tilpasningsdyktig og løsningsorientert
 • Ta eierskap til virksomheten og ansvar i arbeidet
 • Være trygg i beslutningsprosesser
 • Kunne organisere seg selv og andre hensiktsmessig gjennom å delegere med ansvar
 • Være proaktiv

Lørenskog kommune tilbyr:

 • En spennende stilling i en kommune i vekst hvor du blir sittende tett på beslutningstaker
 • En rolle som samfunnsbygger med bidrag til å utvikle viktig teknisk infrastruktur i lokalsamfunnet
 • Gode prosjektstyringssystemer med god forankring som gir fremdrift og effektive beslutninger
 • En kultur hvor ledelsesutvikling og videreutvikling står i fokus
 • Spennende prosjekter og oppdrag med tydelige fysiske resultater
 • God arbeidstids- og fleksitidsordning, samt pensjons- og forsikringsordning
 • Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter

 

Kommunen er IA-bedrift, har gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid og attraktive velferdsgoder.

 

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker mangfold på arbeidsplassen og ønsker alle kvalifiserte kandidater til å søke.

 

Søknadsinformasjon:

Experis AS bistår Lørenskog kommune i rekrutteringsprosessen og behandler alle henvendelser. Registrer din CV og søk på stillingen med et motivasjonsbrev på www.experis.no

 

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved:

Steinar Instefjord, Senior rekrutteringsrådgiver,

Telefon: +47 94 85 72 02 / E-post: Steinar.Instefjord@no.experis.com

 

MERK:

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste.

 

Stillingsinformasjon

Kunde: LØRENSKOG KOMMUNE
Antall stillinger: 1
Industri: Engineering
Fagfelt: Engineering (Ingeniøryrker)
Stillingstype: Fulltid, Fast
Arbeidssted: Akershus
 Lørenskog
Rolle: Prosjektleder, Medarbeider

Søk på stillingen

Publisert: 27.03.2019
Søknadsfrist: 23.04.2019
Ref. nr.: 1029423
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Steinar Jonasen Instefjord
Steinar.Instefjord@no.experis.com