Vil du være med og utvikle Lørenskog kommune? Vi søker Prosjektleder Bygg

Lørenskog kommune har ca 38670 innbyggere og 2300 ansatte som hver dag jobber for å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Lørenskog er en kommune i Akershus, og grenser til Skedsmo i nord, Rælingen i øst, Enebakk i sør og Oslo i vest. Kommunen har de siste 30 årene gått fra å være en jordbrukskommune til å bli en urban forstad til Oslo, og er en trivelig kommune i sterk vekst.

 

Vi har et unikt oppdrag ved at vi både skal utvikle demokrati og deltakelse, være samfunnsutvikler samtidig som kommunen er ansvarlig for de grunnleggende velferdstjenestene og for å sikre innbyggernes rettigheter. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Som ansatt i Lørenskog kommune skal en oppleve å gjøre en forskjell.

 

Velkommen til oss!

 

For mer informasjon om kommunen, se; www.lorenskog.kommune.no

 

Lørenskog kommune søker Prosjektleder Bygg

Lørenskog kommune er i sterk vekst og har behov for å styrke sitt prosjekledermiljø. Prosjektvirksomheten skal planlegge og gjennomføre prosjektporteføljen til rett tid, kvalitet og økonomi.

 

Rollen er å utvikle gode prosjekt med beskrivelser som grunnlag for politisk beslutninger, gjennomføre, følge opp og overlevere prosjektene i tråd med dette og sikre god dialog med «kundene» gjennom hele prosessen.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

Prosjektledelse med spesiell vekt på prosjektledelse i forprosjekt- og gjennomføringsfasen, som inkluderer;

 • Organisering og fremdriftsplanlegging
 • Balansere  og håndtere mål og krav i henhold til prosjektets mål
 • Utarbeide beslutningsunderlag for prosjekteier/styringsgruppe og politikere
 • Sørge for god kommmunikasjon i og rundt prosjektet
 • Håndtere innkjøp i samarbeid med kommunens innkjøpsseksjon/juridisk rådgiver
 • Ansvar for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for rådgiver- og entreprisekontrakter
 • Kontraktsoppfølging av rådgivere og entreprenører
 • Håndtere avvik, endringer og usikkerhet og foreslå eventuelle korrigerende tiltak
 • Rapportere fremdrift, SHA, økonomi og kvalitet i henhold til kommunens prosjektstyringsmetodikk
 • Overlevere prosjektet til prosjekteier/kunde, samt oppfølging av reklamasjoner i garantitiden

 

 

Utdannelse/formelle krav

Relevant utdannelse på minimum bachelorsnivå, fortrinnsvis innen tekniske fag relatert til bygg og/eller vei og VAR. Vi er også åpne for andre relevante kombinasjoner av fagutdannelse og praktisk erfaring.

 

 

Kompetanse/erfaring:

 • Minimum 5 års erfaring fra prosjektledelse for tverrfaglige prosjekter i planleggings- og gjennomføringsfasen
 • God kontraktsforståelse og erfaring med unike entrepriseformer
 • Kjennskap til kommunale planprosesser
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser
 • Kunne manøvrere i skjæringspunktet fag og politikk
 • God norsk fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig

 

Det er ønskelig at prosjektlederen også er engasjert, analytisk og målrettet med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

 

 

Personlige egenskaper og lederstil:

 • Personlig egnet for å lede komplekse prosjekter
 • Motivere og forventningsstyre medarbeidere
 • Samarbeide godt, sette krav og være strukturert og effektiv
 • Lyttende, tilpasningsdyktig og løsningsorientert
 • Ta eierskap til virksomheten og ansvar i arbeidet
 • Være trygg i beslutningsprosesser
 • Kunne organisere seg selv og andre hensiktsmessig gjennom å delegere med ansvar
 • Være proaktiv

 

Lørenskog kommune tilbyr:

 • En spennende stilling, i en kommune i vekst, hvor du blir sittende tett på beslutningstaker
 • Rolle som samfunnsbygger med bidrag til å utvikle viktig teknisk infrastruktur i lokalsamfunnet
 • Gode prosjektstyringssystemer med god forankring som gir fremdrift og effektive beslutninger
 • Komme inn i en kultur hvor ledelsesutvikling og videreutvikling står i fokus
 • Spennende prosjekter og oppdrag med tydelige fysiske resultater
 • God arbeids- og fleksitidsordning, samt gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter
 • IA-bedrift

 

 

Søknadsinformasjon:

Frist: Snarest og innen 28.02.2019

Arbeidssted: Lørenskog

Kontraktsform: Fast ansettelse

 

For ytterligere spørsmål rundt stillingen eller prosessen, kontakt Experis ved;

Steinar Instefjord, mobil: +47 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

Bente Person Samuelsen, mobil +47 957 82 390 / e-post: bente.person.samuelsen@no.experis.com 

 

 

MERK:

Lørenskog kommune følger offentlighetslovens bestemmelser.  For eventuelle unntak av offentlig søkerliste bes det om en begrunnelse. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om man har bedt om anonymitet. Eventuell offentliggjøring blir varslet i forkant.

 

Stillingsinformasjon

Kunde: LØRENSKOG KOMMUNE
Antall stillinger: 1
Industri: Engineering
Fagfelt: Engineering (Ingeniøryrker), Bygg og anlegg
Underkategori: Prosjektleder Bygg og Anlegg, Bygg / Anlegg, HMS Helse Miljø Sikkerhet, Bygg og anlegg
Stillingstype: Fulltid, Fast
Arbeidssted: Akershus
 Lørenskog
Rolle: Fagperson, Prosjektleder

Søk på stillingen

Publisert: 12.02.2019
Søknadsfrist: 28.02.2019
Ref. nr.: 1028746
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Steinar Jonasen Instefjord
Telefon +47 94 85 72 02
Steinar.Instefjord@no.experis.com

Bente Person Samuelsen
Telefon +47 95 78 23 90
Bente.Person.Samuelsen@no.experis.com