Nye Veier AS søker en Integrasjons- og systemarkitekt til hovedkontoret i Kristiansand

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder.

 

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på omlag 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

 

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Nye Veier AS søker Integrasjons- og systemarkitekt.

Drift og trafikantnytte i Nye Veier søker en erfaren integrasjons- og systemarkitekt som vil være ansvarlig for å etablere enhetens IT-løsninger, herunder driftssentral og AIM. Videre vil du få ansvaret for å etablere rett og sikker integrasjon med eksterne aktører og system, som Veitrafikksentralen (VTS) og relevante databaser og register.

 

Nye Veier ønsker å ta i bruk intelligente trafikksystem og legge tilrette for kommunikasjon mellom vei og bil. Målet er å øke nytten for trafikanten. Dette vil være en del av oppgaven som ligger i stillingen.

 

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Design og realisering av nye systemer
 • Integrasjon mellom systemer
 • Lede og delta i systemutvikling
 • Bidra til å videreutvikle en moderne arkitektur i samsvar med IKT-strategien
 • Systemansvar og forvaltning av eksisterende løsninger i kontakt med leverandører
 • Standardiseringsarbeid

 

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse og minimum 5 års arbeidserfaring som systemutvikler og systemarkitekt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper

 

Relevant erfaring med:

 • Design av større driftskritiske systemer
 • Systemutvikling
 • Iterativ utviklingsmetodikk, for eksempel SCRUM
 • Java og / eller .Net
 • Integrasjon via API, SOA, etc

 

  

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, løsningsorientert og med evne til å se helheten
 • Strukturert og målrettet
 • Samarbeidsorientert og god til å kommunisere
 • Positiv og fleksibel

 

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

 

Frist: Snarest og innen 28 februar 2019.

Arbeidssted: Primært hovedkontoret i Kristiansand

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

 

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

 

Stillingsinformasjon

Kunde: NYE VEIER AS
Antall stillinger: 1
Industri: Engineering
Fagfelt: Engineering (Ingeniøryrker), IT
Underkategori: Nettverk / Infrastruktur / Virtualisering, Integrasjon / ERP / CRM, Prosjektledelse IT
Stillingstype: Fulltid, Fast
Arbeidssted: Vest-Agder
 Kristiansand
 Hovedkontor Kristiansand
Rolle: Fagperson, Medarbeider

Søk på stillingen

Publisert: 05.02.2019
Søknadsfrist: 28.02.2019
Ref. nr.: 1028659
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Steinar Jonasen Instefjord
Telefon +47 94 85 72 02
Steinar.Instefjord@no.experis.com