Sommerjobb 2019 hos Nye Veier, E39 Sørvest

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire

utbyggingsområder.

 

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på omlag 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

 

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring. 

 

Nye Veier ønsker å knytte til seg studenter som ønsker å lære og ikke minst bidra i sommermånedene 2019. 

 

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som studerer fag som er relevante for selskapet. Nye Veier vil kunne tilby oppgaver som er relevante for studiene, men oppgavene vil også variere avhengig av prosjektet og hva som må løses.

 

 

Utdannelse/Kompetanse/Fagområder:

Pågående høyere utdannelse, fortrinnsvis masternivå, men dette er ikke er krav.

 

Vi ønsker gjerne kandidater med utdannelsesløp innen relevante miljøfag/ytre miljø og de tradisjonelle vei fagene som veg, VA/drenering, bru og tunnel, I tillegg er det høyst aktuelt med studenter som interesserer seg for og har kompetanse innen BIM, digitalisering og prosjektstyring.

 

 

Personlige egenskaper:

  • Fleksibel, med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Motivert for å arbeide og lære i en dynamisk byggherreorganisasjon
  • Være proaktiv og ha evne til å ta initiativ
  • Analytisk, strukturert og målrettet
  • Høy integritet ansvarsfull og selvstendig

 

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

 

Frist: Snarest og innen 17.2.2019

Arbeidssted: Prosjektkontor Kristiansand

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Sommerjobb, fulltid

 

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

Seniorrådgiver Kristian Aa. Abrahamsen, mobil: 913 679 99 / e-post: Kristian.Aarsnes.Abrahamsen@no.experis.com

 

  

Stillingsinformasjon

Kunde: NYE VEIER AS
Antall stillinger: 1
Industri: Engineering
Fagfelt: Bygg og anlegg, Forskning og utvikling, Engineering (Ingeniøryrker)
Underkategori: HMS Helse Miljø Sikkerhet, Geoteknikk / Geofysikk, Engineering (Ingeniøryrker), Bygg / Anlegg
Stillingstype: Fulltid, Sommerjobb
Arbeidssted: Vest-Agder
 Kristiansand
  Prosjektkontor Kristiansand
Rolle: Medarbeider

Søk på stillingen

Publisert: 24.01.2019
Søknadsfrist: 17.02.2019
Ref. nr.: 1028552
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Kristian Aarsnes Abrahamsen
Telefon +47 91 36 79 99
Kristian.Aarsnes.Abrahamsen@no.experis.com

Steinar Jonasen Instefjord
Telefon +47 94 85 72 02
Steinar.Instefjord@no.experis.com