Facility Manager - Tonstad Vindpark

Engie er et Fransk multinasjonalt selskap som opererer innenfor El-produksjon, distribusjon, naturgass, atomkraft og fornybar energi. Selskapet er børsnotert i Paris, Brussel og Luxemburg og administrerer kraftprosjekter på totalt 100.000W rundt om i verden. Engie Norden AB er et datterselskap av ENGI med prosjekter i Norge, Sverige, Danmark og Finland. I 2019 etablerer Engie Norden sitt første prosjekt i Norge med utbyggingen Tonstad vindpark.

Tonstad Vindpark AS i Vest-Agder blir en vindpark med produksjonskapasitet på 200MW fordelt på 51 vindturbiner på Tonstad.  Vindkraftanlegget ligger på fjellplatået i Sirdal og Flekkefjord kommuner, parken dekker et areal på 26 km2.

 

 

Experis søker en operasjonell driftsleder til stillingen Facility Manager. Stillingen vil spille en nøkkelrolle og vil være Engie Nordens Norske representant på Tonstad både under og etter utviklingen av prosjektet. Utbyggingsfase estimeres ferdigstilt desember 2019. I rollen må det påregnes reising til Oslo og Paris etter behov.

 

Prosjektet er delt i to faser:

Utviklingsfase: Stillingen rapporterer til Construction Director i Tonstad Vindpark AS (TVAS)

Driftsfase: Stillingen rapporterer til Operation Director i TVAS

 

Ansvarsområder

 • Hovedansvarlig for operasjon og vedlikeholdskontrakter (ikke for LTMA turbinleverandør)
 • Oppfølging av operasjon og vedlikeholdsavtaler som dekker både EBoP og CBoP for hele vindparken
 • Implementere gjeldene forskrifter og reguleringer
 • Gjennomføre kvalitetssikring og verifisering av egne aktiviteter og sikre gledende krav innen pålitelighet, vedlikehold og service
 • Daglig kommunikasjon med byggherre og entreprenører og deltagelse i ukentlige/ månedlige koordineringsmøter
 • Støtte ved overlevering av fase en: utarbeide plan og kostnadskontroll, koordinere nødvendig opplæring, forberede driftsprosedyrer, strategi og rutiner
 • Delta i rapporteringsprosesser for CMA, OMSA, AFSA og PPA

 

 

Utbyggingsfase

 • Sørge for at produksjon og drift gjøres i henhold til gjeldende HMS krav
 • Bistå prosjektteamet som rådgiver og støtte Construction Director i alle aktiviteter fra utbygging til daglig drift
 • Støtte Construction Director i overvåking, igangkjøring og testing
 • Bistå og ta del i forberedelser og overlevering fra utbygging til drift

 

Driftsfase:

 • Overordnet ansvar, ledelse og forbedring av Tonstad vindpark
 • Følge opp, veilede og rapportere arbeid relatert til feil og mangler
 • Støtte Operation Director i ivaretagelse og håndtering av lokale aktører
 • Lede aktiviteter og daglig drift av vindpark
 • Overvåke vindpark og håndtere nødsituasjoner
 • Utarbeide, budsjettere og dokumentere forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

 

Krav og kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdannelse
 • Minst 10 års erfaring fra kraftproduksjon, inkludert operasjonelt arbeid fra felt
 • Erfaring fra vindkraft prosjekter vil være fordelaktig
 • Erfaring med utarbeidelse av HMS aktiviteter
 • Forståelse for tekniske og kommersielle prinsipper, herunder kontrakter og avtaler
 • Erfaring fra prosjektstyringsverktøy og MS office

 

Ferdigheter og egenskaper

 • Gode samarbeids og kommunikative evner på kryss av kultur og språk
 • Beherske flytende Engelsk og Norsk skriftlig og muntlig
 • Ta eierskap og ansvar for prosjekt og leveransemål
 • Evne til å prosessere, evaluere og prioritere store mengder informasjon
 • Evne å arbeide selvstendig og skape gode relasjoner

 

Interessenter bes søke via linken i annonsen eller via vår hjemmeside www.experis.no

Vi håndterer søkere fortløpende da stillingen krever snartlig oppstart (Mars).

 

Hva kan Experis tilby deg

 

Som Facility Manager vil du bli fast ansatt i Experis Engineering og bli en del av et stort konsulentmiljø. Vi arbeider med Norges ledende virksomheter, og har et stort internasjonalt nettverk.  Du vil få store muligheter for personlig og faglig utvikling, og varierte og utfordrende oppdrag. Vi har konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger og et sterkt sosialt miljø. Du får god oppfølging av din egen rådgiver og personlig karriereveiledning. Vi tilbyr også et bredt spekter av ulike kurs. I tillegg vil du få muligheten til å delta på flere av våre faglige og sosiale arrangementer samt rabatter på trening, bank/forsikring, studier, helse/fritid.

Stillingsinformasjon

Antall stillinger: 1
Industri: Engineering
Fagfelt: Bygg og anlegg, Industri og produksjon, Engineering (Ingeniøryrker)
Underkategori: Driftsoperatør, HMS Rådgiver / ansvarlig Bygg/Anlegg, Prosjektleder, Anleggsleder
Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Vest-Agder
 Flekkefjord, Eigersund
 Arbeidssted vil være på Tonstad
Rolle: Leder

Søk på stillingen

Publisert: 21.12.2018
Søknadsfrist: Snarest
Ref. nr.: 1028114
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Andreas Eid Elvebredd
Telefon 950 87 878
Andreas.Eid.Elvebredd@no.experis.com

Pia Helene Myrvold
Pia.Myrvold@no.experis.com