Nye Veier søker en Disiplinleder Elektro/SRO

Nye Veier AS er under oppbygging og har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder.

Oppstartsporteføljen består av åtte veistrekninger med en investeringsramme på ca. 148 mrd. kroner.

 

Nå arbeides det med etableringen av en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

 

Alle ledere og medarbeidere i organisasjonen skal være gode rollemodeller og ha komplementær kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Nye Veier søker en Disiplinleder Elektro/SRO.

Stillingen rapporterer personalmessig til Utbyggingssjef. Faglig rapportering til fagstab for teknologi. Stillingen vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, samt eksternt, inkludert leverandører innen relevante områder.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Bistå Utbyggingssjef i oppfølging av økonomi, kvalitet, framdrift og HMS innen eget fagområde
 • Bistå i arbeidet med å etablere standarder og sikkerhetskrav knyttet til bygging av tunneler
 • Kontrakts-/avtalemessige- og økonomiske kontroller
 • Kontroll med alle avvik og fravik
 • Utarbeide byggherrens kontrollplan innenfor eget fag og sørge for at kontroller blir gjennomført
 • Oppfølging med testing av veianlegg før åpning
 • Utstede uttalelse om elektro og SRO anlegget, til godkjenning i Vegdirektoratet
 • Delta og bidra aktivt i nasjonale fora for samordning og standardisering

 

 

Utdannelse / kompetanse:

Formell elektro utdannelse og helst Elektro Installatør Gr L. og Ekom utdannelse. Utdanning fra universitet eller høyskole, minimum bachelornivå.

Omfattende og relevant erfaring fra de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

 

Erfaring med prosjektering, bygging og drift av Elektro og SRO i veianlegg med tunneler vil være en stor fordel.

 

 

Personlige egenskaper:

 • Evne å skape engasjement og eierskap hos alle aktører i prosjektet
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert og helhetstenkende
 • Gode analytiske evner og evne til å se sammenhenger
 • Nytenkende og resultatfokusert
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Åpen, ærlig og høy integritet

 

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

 

Frist: Snarest og innen 28 februar 2018.

Arbeidssted: Trondheim.

Tiltredelse: Etter avtale.

Kontraktsform: Fast ansettelse.

 

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved; Senior rådgiver Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

 

Stillingsinformasjon

Kunde: NYE VEIER AS
Antall stillinger: 1
Industri: Engineering
Fagfelt: Bygg og anlegg, Engineering (Ingeniøryrker)
Stillingstype: Fulltid, Fast
Arbeidssted: Sør-Trøndelag
 Trondheim
 Prosjektkontor
Rolle: Prosjektleder, Rådgiver, Fagperson

Søk på stillingen

Publisert: 09.02.2018
Søknadsfrist: 28.02.2018
Ref. nr.: 1024702
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Steinar Jonasen Instefjord
Telefon +47 948 57 202
Steinar.Instefjord@no.experis.com