The position you are looking for is unfortunately no longer available.
Below is a list of other relevant positions.
Discipline: Building and construction, Engineering Location: Sør-Trøndelag

Geoteknikk

Vil du være med å forme fremtidens byer og samfunn?
Published: 23/03/2018 Discipline: Engineering, Building and construction
Deadline: 16/04/2018 Location: Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag

Senior Geoteknikk

Sweco satser og skal nå bygge Norges beste miljø innen geoteknikk; tar du utfordringen?
Published: 23/03/2018 Discipline: Building and construction, Engineering
Deadline: ASAP Location: Sør-Trøndelag, Troms

Gruppeleder Geoteknikk

Sweco satser og skal nå bygge Norges beste miljø innen geoteknikk; tar du utfordringen?
Published: 23/03/2018 Discipline: Engineering, Building and construction
Deadline: 04/05/2018 Location: Finnmark, Hedmark, Hele Norge, Hordaland, Jan Mayen, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Sogn og Fjordane, Svalbard, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold, Østfold, Buskerud, Akershus, Aust-Agder

Avdelingsleder Infrastruktur

Er du uredd, proaktiv og motivert til å lede og utvikle en infragruppe i vekst?
Published: 15/03/2018 Discipline: Engineering, Management, Building and construction
Deadline: 08/04/2018 Location: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal

Landskapsarkitekt

Vil du være med å forme fremtidens byer og samfunn?
Published: 15/03/2018 Discipline: Building and construction, Engineering
Deadline: 08/04/2018 Location: Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag

Senior Rådgiver Byggeteknikk/Konstruktør

Vil du være med å forme fremtidens byer og samfunn?
Published: 05/03/2018 Discipline: Engineering, Building and construction
Deadline: 03/04/2018 Location: Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag