Experis søker Kontraktsbyggeleder til Bybanen i Bergen

Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap med 500 konsulenter. Vi tilbyr høyt kvalifiserte konsulenter og rekruttering innen fagområdene Engineering, Finance og IT. Experis Executive rekrutterer toppledere og nøkkelpersoner innen privat og offentlig sektor. Blant våre kunder finner du over 90 % av Norges største børsnoterte selskaper. Experis er en del av ManpowerGroup og er kåret til et av verdens mest etiske selskaper.

 

Som konsulent i Experis får du tilgang til et bredt spekter av utfordrende stillinger og prosjektoppdrag. Sammen med oss bygger du din karriere. Vi bidrar til at du når dine mål på kort og lang sikt gjennom vårt nasjonale og globale nettverk. Besøk oss på experis.no.

 

Experis ønsker å ansette Kontraktsbyggeleder for prosjekter hos våre kunder. I første omgang søker vi ingeniører med følgende erfaring for arbeid i prosjekt hos Bybanen i Bergen:

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

- Kontraktsbyggeleder skal delta i Bybanen Utbyggings anskaffelsesteam for entreprisen D11, og vil ha ansvaret for den daglige oppfølgingen av den utførende entreprenøren kontraherer til entreprisen.

- Bistå Bybanen Utbyggings prosjekteringsledere med oppfølging/kontroll av leveranser fra prosjekterende konsulent, herunder bistå i gjennomgang og kvalitetssikring av beskrivelsen for entreprisen.

- Ansvarlig for å følge opp det anleggstekniske i entreprisen, herunder kontrakt, økonomi, fremdrift, SHA, målebrev mv.

- Arbeidet omfatter oppfølging av entreprenørens leveranser og krav, samt å fokusere på å tilrettelegge for gode relasjoner med entreprisens samarbeidspartnere.

- Utførende entreprenør skal kontrolleres med hensyn til fremdrift, kvalitet og rapportering.

- Videre skal kontraktsforpliktelser følges opp med et særskilt fokus på endringer, avvik og SHA.

- Ansvar for å holde byggemøter inkl. referatføring, gjennomføre særmøter/fagmøter etc. ved behov, svare ut varsler og krav fra entreprenøren, delta ved overtakelsesforretninger, følge opp mangellister og bistå i sluttoppgjøret.

- Kontrollere og attestere fakturaer (ISY) for entreprisene.

- Ha kontakt med og koordinere berørte grunneiere/etater.

- Rapportere til prosjektleder for entreprisen.

 

Kvalifikasjoner og egenskaper:

- Utdanning som sivilingeniør eller ingeniør innen fagområdene anleggsteknikk og/eller samferdselskonstruksjoner.

- Minimum 7 års relevant erfaring fra relevante prosjekter innen anleggsteknikk og trafikkavvikling.

Manglende oppfyllelse av krav til utdanning kan kompenseres med lengre relevant erfaring innen etterspurte fagkrets.

Hva som utgjør relevant erfaring, beror på ovennevnte beskrivelse av de ansvar og oppgaver som inngår i oppdraget.

- Minimum 5 års relevant byggeledererfaring, anleggsledererfaring, eller tilsvarende erfaring fra entrepriser med anleggsteknikk.

- Relevant erfaring med kompleks trafikkavvikling i sentrale strøk vil bli særskilt vektlagt.

- Erfaring med tverrfaglig koordinering i bygge- eller anleggsprosjekter.

- Inneha inngående kjennskap til bruk av de vanligste IT-verktøyer i bransjen.

- Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.

- Gyldig førerkort for bil (klasse B) er påkrevd.

Hva kan Experis tilby deg

Vil du være med og videreutvikle Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap? Vi arbeider med Norges ledende virksomheter, og har et stort internasjonalt nettverk.  Du vil få store muligheter for personlig og faglig utvikling, og varierte og utfordrende oppdrag. Vi har konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger og et sterkt sosialt miljø. Du får god oppfølging av din egen rådgiver og personlig karriereveiledning. Vi tilbyr også et bredt spekter av ulike kurs. I tillegg vil du få muligheten til å delta på flere av våre faglige og sosiale arrangementer samt rabatter på trening, bank/forsikring, studier, helse/fritid.

Job Information

No of Positions: 1
Industry: Engineering
Discipline: Engineering
Sub Category: Building / Construction
Location: Hordaland
 Bergen

Apply for Position

Published: 28/09/2018
Deadline: ASAP
Reference No.: 1027147
Apply for Position

Contact Information

Gjertrud Grønås Klausen
Gjertrud.Gronas.Klausen@no.experis.com

Kristian Longvastøl
Kristian.Longvastol@no.experis.com