Nye Veier søker Senior rådgiver planprosess

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire

utbyggingsområder.

 

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

 

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring. 

Nye Veier søker Senior rådgiver planprosess.

Stillingen vil rapportere til Direktør for planprosesser og samfunnskontakt (hovedkontor) og Prosjektdirektør i Utbyggingsområde E6 Trøndelag. Kontakt med forsknings- og undervisningsmiljøene er sentralt. Rollen vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, samt leverandører innen relevante områder.

 

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Sentral rolle i arbeidet med å forenkle, effektivisere og forbedre offentlig planbehandling
 • Representere selskapet i planprosesser, utrednings- og utviklingsprosesser
 • Dialog og samhandling med entreprenører, kommuner og andre interessentgrupper
 • Utarbeide grunnlag for rådgivningskontrakter for planlegging, og styre planleggingskontrakter hvor rådgiver står for selve planarbeidet
 • Utvikle og forbedre arealplanlegging i god dialog med transportetatene

 

 

Utdannelse / kompetanse:

Mastergrad i planlegging, fortrinnsvis med arealplanlegging eller vegplanlegging som en del av fagbakgrunnen. Relevant erfaring kan kompensere for utdanning på mastergradsnivå.

 

 

Arbeidserfaring:

 • Erfaring med planlegging på kommuneplan- og reguleringsplannivå
 • Interesse for å effektivisere planprosessene gjennom god dialog med alle aktører i planprosessen
 • Erfaring og evne til finne kostnadseffektive løsninger
 • Kunnskap om planlegging av infrastruktur i samfunnet

 

 

Personlige egenskaper:

 • Samfunnsengasjert med evne til å utvikle gode og raske planprosesser
 • Evne til å bygge nettverk, skape engasjement og eierskap hos alle aktører i planprosessen
 • Gode analytiske evner og evne til å se sammenhenger
 • Nytenkende, utviklingsorientert, evne til å ta initiativ og proaktiv
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater
 • God fremstillingsevne, norsk og engelsk
 • Åpen, ærlig og høy integritet

 

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

 

Frist: Snarest og innen 7 mai 2018.

Arbeidssted: Trondheim.

Tiltredelse: Etter avtale.

Kontraktsform: Fast ansettelse.

 

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

Senior rådgiver Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com eller Rådgiver Grethe Hustad, mobil 934 68 444 / e-post: grethe.hustad@no.experis.com.

 

Job Information

Customer: NYE VEIER AS
No of Positions: 1
Industry: Engineering
Discipline: Engineering
Type: Full time, Permanent
Location: Sør-Trøndelag
 Kristiansand, Trondheim
 Prosjekt- og hovedkontor
Role: Project Manager, Specialist

Apply for Position

Published: 16/04/2018
Deadline: 07/05/2018
Reference No.: 1025374
Apply for Position

Contact Information

Steinar Jonasen Instefjord
Phone +47 94 85 72 02
Steinar.Instefjord@no.experis.com

Grethe Hustad
Phone +47 93 46 84 44
Grethe.Hustad@no.experis.com