Nye Veier søker en Disiplinleder trafikk

Nye Veier AS er under oppbygging og har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder.

Oppstartsporteføljen består av åtte veistrekninger med en investeringsramme på ca. 148 mrd. kroner.

 

Nå arbeides det med etableringen av en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

 

Alle ledere og medarbeidere i organisasjonen skal være gode rollemodeller og ha komplementær kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Nye Veier søker en Disiplinleder trafikk.

Stillingen rapporterer til Utbyggingssjef. Stillingen vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, samt eksternt, inkludert leverandører innen relevante områder.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Sikre trafikksikkerhet i utbyggingsprosjekt
 • Sikre fokus på trafikksikre løsninger i et livsløpsperspektiv
 • Bidra til utvikling av selskapets system for trafikksikkerhet
 • Gjennomføre risikoanalyser etter Statens vegvesen håndbok V720
 • Bidra til at både nytenkning og utnyttelse av beste praksis sikres, innen relevante fagområder
 • Bidra i etableringen av standarder for teknologivalg for å sikre kostnadseffektive løsninger
 • Sikre etterlevelse og bidra til videreutvikling av prosedyrer m.v. relatert til kjerneprosessene og eget fagområde
 • Bistå i utarbeidelse av funksjonskrav ifm totalentreprisene, for sitt fagområde

 

Utdannelse:

Utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring fra de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

 

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Erfaring fra større virksomhet med komplekse infrastrukturprosjekter
 • Prosjekterfaring fra rådgivende ingeniørfirma, entreprenør og/eller offentlig virksomhet
 • Forståelse for byggherrerollen og prosjektprosessen
 • God kjennskap til vegnormalene innen eget fagområde
 • Erfaring fra relevante teknologiske fagverktøy
 • Ha 5 års relevant erfaring som inkluderer vurdering av trafikksikkerhet

 

Personlige egenskaper:

 • Løsningsorientert med sterkt kostnadsfokus
 • Analytisk sterk – konsekvenstenkende
 • Innovativ i utvikling og utnyttelse av beste praksis
 • God til å kommunisere teknologiske løsninger både internt og eksternt
 • Nytenkende og resultatfokusert
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater
 • God skriftlig og muntlig
 • Åpen, ærlig og høy integritet

 

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

 

Frist: Snarest og innen 28 februar 2018.

Arbeidssted: Trondheim.

Tiltredelse: Etter avtale.

Kontraktsform: Fast ansettelse.

 

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved; Senior rådgiver Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

 

Job Information

Customer: NYE VEIER AS
No of Positions: 1
Industry: Engineering
Discipline: Engineering, Building and construction
Type: Full time, Permanent
Location: Sør-Trøndelag
 Trondheim
 Prosjektkontor
Role: Project Manager, Consultant, Specialist

Apply for Position

Published: 09/02/2018
Deadline: 28/02/2018
Reference No.: 1024700
Apply for Position

Contact Information

Steinar Jonasen Instefjord
Phone +47 948 57 202
Steinar.Instefjord@no.experis.com